Medlemskap

Priser för medlemskap hos oss.                                                                    

Fullt medlemskap (inkl.SMFF)  720 kr

Endast klubbmedlemskap 350 kr

Juniorer och stödmedlemmar 200 kr

Medlemsavgiften betalas in till vårt bankgiro 188-2257.
Glöm inte skriva ditt namn på avin när du betalar.
Likaså bör du mejla din adress och övriga uppgifter till vår kassör,
Björn Åberg.
Du hittar hans mejladress under sidan kontakt.

Vad är SMFF?

Sveriges modellflygförbund är en nationell organisation med säte i Norrköping representerar landets modellflygklubbar. SMFF är en del av det Svenska Flygsportförbundet och de klubbar som är anslutna till SMFF är medlemmar i Riksidrottsförbundet.

Vad gör SMFF?

SMFF gör mycket saker. Det som är viktigt att poängtera är att SMFF består av oss medlemmar. Majoriteten av arbetet inom SMFF sker på ideell grund, och utan oss själva sker det ingen utveckling av organisationen.
En viktigt stöttepelare för SMFF’s versamhet är att inspirera och utveckla svenskt modellflyg. Det åstadkoms genom flera av de nedanstående punkterna.

Några av de saker SMFF gör är:

  • SMFF arrangerar mästerskap, både nationella och internationella, i de olika tävlingsklasser som finns inom modellflyget.
  • SMFF skickar iväg landslag till olika internationella tävlingar runt om i världen.
  • SMFF ger ut sin egen medlemstidning Modellflygnytt ett antal gånger om året, med färska nyheter och aktuella reportage om vad som händer inom modellflygvärlden. Modelflygnytt skickas ut till alla klubbmedlemmar.
  • SMFF tillhandahåller en ansvarsförsäkring för klubbar och klubbmedlemmar.
  • Klubbmedlemmar åtnjuter skydd i form av en olycksfallsförsäkring.
  • SMFF agerar som kontaktorgan gentemot media, svenska medborgare, myndigheter, idrottsorganisationer och det privata näringslivet.
  • SMFF ger sina medlemmar möjlighet att avlägga prov för kompetensbevis.