Flygfältet

Vi håller till på Veslanda som ligger vid foten av Ryssberget i Blekinge.

Slätten är en gammal sjöbotten som har varit i direkt förbindelse med havet. Sjön torrlades 1927.
Sedan dess består slätten av Sveriges bördigaste åkermark.
Lägsta punkten finns vid kyrkan och är ca 2 m under havet.
Flygfältet befinner sig ca 1 meter under havsytan. Vid bron mitt på slätten är det 30 meter ner till fast mark.
På detta finns ett tjockt lager av ett geléaktigt, gammalt sjöbottensediment. Ytlagret är ca 1-2 meter tjockt, har torkat och blivit fastare i konsistensen (mossjord). Hela slätten är således invallad och en pumpstation vid byn Norje ser till att hålla vattennivån rätt.

Ställ dig och hoppa ute på fältet så märker du något underligt! Hela ytan svajar!

Vi flyger, pratar och fikar (ofta grillar vi även korv).

Här sitter vi och fikar och titta på de som flyger.

 

 

Så här ser vårt fält ut ovanifrån:

faltbild1

Här nere har du en lite mer ”detaljerad” bild

faltettext

Det syns inte på bilden men i den röda ringen finns ett blått skåp och där finns klämmorna!

Vi välkomnar gästflygare och det är ju bra om de slipper springa runt och leta efter frekvensklämmor innan de kan börja flyga. Så vi hoppas att detta har underlättat för dem nu!

Här nere kommer ytterligare några bilder från fältet.

faltet3

Pinnarna till vänster om vimpeln markerar var gränsen för depån går. Pinnarna tillsammans med staketet som du ser lite av bakom borden på bilden nedanför.

faltet2