Flygfältet

Vi håller till på Veslanda som ligger vid foten av Ryssberget i Blekinge.

Slätten är en gammal sjöbotten som har varit i direkt förbindelse med havet. Sjön torrlades 1927.
Sedan dess består slätten av Sveriges bördigaste åkermark.
Lägsta punkten finns vid kyrkan och är ca 2 m under havet.
Flygfältet befinner sig ca 1 meter under havsytan. Vid bron mitt på slätten är det 30 meter ner till fast mark.
På detta finns ett tjockt lager av ett geléaktigt, gammalt sjöbottensediment. Ytlagret är ca 1-2 meter tjockt, har torkat och blivit fastare i konsistensen (mossjord). Hela slätten är således invallad och en pumpstation vid byn Norje ser till att hålla vattennivån rätt.

Ställ dig och hoppa ute på fältet så märker du något underligt! Hela ytan svajar!

Vi flyger, pratar och fikar (ofta grillar vi även korv).

Här sitter vi och fikar och titta på de som flyger.

 

 

Så här ser vårt fält ut ovanifrån: