Fältregler

Många gånger är det egentligen bara sunt förnuft som gäller men för Klämmornaatt det inte ska bli några missförstånd så har vi listat reglerna här. De finns även uppsatta på anslagstavlan som sitter på klubbstugan ute vid fältet.

Till våra gäster:
Om du är medlem i SMFF eller RCFF och har en försäkring som täcker skada på tredje person och egendom vid modellflygning så är du välkommen att flyga på vårt fält.
Vid regelbunden flygning krävs medlemskap i SMFK (Sölvesborgs Modellflygklubb).

 • Sätt aldrig på radion förrän du har tagit din frekvensklämma och informerat övriga om vilken frekvens du har. (gäller 35 Mhz)
 • Flyg aldrig över depå och parkering.
 • Stå tillsammans på pilotplats vid flygning.
 • Styr aldrig modellen mot depå eller publik.
 • Annonsera högt dina avsikter, START, LANDNING, NÖDLANDNING.
 • När du inte använder din sändare – Skjut in antennen! (gäller 35 Mhz)
 • Varva inte upp motorerna i depån.

 

Då skärmflygning pågår på paramotorfältet norr om modellflygfältet gäller följande:

 • Håll nogrann uppsikt efter skärmar som startar och landar
 • Modellflygning får absolut ej ske under 50 meters höjd över paramotorfältet då skärmflygare startar eller landar. Håll nogrann uppsikt då paramotorverksamhet pågår så att inga kollisioner sker.
 • Skärmflygarna får heller inte under några omständigheter befinna sig över modellflygfältet eller området mellan fälten då modellflyg pågår. De får heller inte ligga och cirkulera inom ett område som nås av modellflyget runt modellflygfältet. Endast start och landning får ske inom området!
 • Ansvaret ligger hos de enskilda piloterna att inga kollisioner sker. Ingen annan kan ställas till ansvar
 • Skärmflygare får ej starta eller landa på modellflygfältet. 

       HAPPY LANDINGS!