Fältregler

Många gånger är det egentligen bara sunt förnuft som gäller men för Klämmornaatt det inte ska bli några missförstånd så har vi listat reglerna här. De finns även uppsatta på anslagstavlan som sitter på klubbstugan ute vid fältet.

Till våra gäster:
Om du är medlem i SMFF eller RCFF och har en försäkring som täcker skada på tredje person och egendom vid modellflygning så är du välkommen att flyga på vårt fält.
Vid regelbunden flygning krävs medlemskap i SMFK (Sölvesborgs Modellflygklubb).

  • Sätt aldrig på radion förrän du har tagit din frekvensklämma och informerat övriga om vilken frekvens du har. (gäller 35 Mhz)
  • Flyg aldrig över depå och parkering.
  • Stå tillsammans på pilotplats vid flygning.
  • Styr aldrig modellen mot depå eller publik.
  • Annonsera högt dina avsikter, START, LANDNING, NÖDLANDNING.
  • När du inte använder din sändare – Skjut in antennen! (gäller 35 Mhz)
  • Varva inte upp motorerna i depån.

 

       HAPPY LANDINGS!